EUROPEAN TREE WORKER

Boomverzorging snoeien

In ons bedrijf zijn de nodige certificaten voorhanden die op heden vaak standaard vereist worden voor het uitvoeren van openbare werken. Hieronder vindt u de uitleg over de certificaten European TreeWorker en European Tree Technician zoals die wordt vermeld op de site van de European Arboricultural Council, de organisatie die deze certificeringen organiseert.


Een European Treeworker en European Treetechnician certificaat garandeert U efficiënt en vakkundig werk, veilig uitgevoerd door gespecialiseerde vakmensen.

 

European Treeworker (ETW)

European Tree Technician

Het European Treeworker-certificaat wordt toegekend aan de uitvoerende boomverzorger: iemand die werken in en rond bomen uitvoert. Dat kan gaan van aan- en verplanten, snoeien, vellen en afbreken, verankeren, … tot een basis-boomcontrole.

Een ETW kan zich doorheen de hele boomkroon voortbewegen door middel van klimtechnieken of een hoogtewerker.

European Tree Technician (ETT)

European Tree Worker

Het European Tree Technician-certificaat is er voor de boomverzorgingsdeskundige.

Groeiplaatsverbetering

Een ETT is actief in de meest uiteenlopende aspecten van de boomverzorging: ontwerp en aanleg, standplaatsverbetering, boomveiligheidscontrole, boomsoortkeuze, planmatig bomenbeheer, inventarisatie, …

Ook de praktische organisatie van werkzaamheden aan bomen behoren tot zijn werkterrein: risicobeoordeling en werkbeschrijving, prijsberekening en opmaken van contracten, wetgeving, …

twijgje es