PRIVACY-VERKLARING

INLEIDING

De General Data Protection Regulation (GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een geheel van regels om de gegevens van Europese burgers beter te beschermen. (Officieel in werking sedert 25 mei 2018)

Lukas Ameye Kortrijk
LUKABOOM

IDENTITEIT

LUKABOOM
Lukas Ameye
Kortrijk
0032 0478 72 71 27
lukas@lukaboom.be
BTW: BE 0888 784 076

BEDRIJFSOMSCHRIJVING

Bij kan je terecht voor LUKABOOM professioneel boombeheer- en advies.

DOEL GEGEVENS

De website van
Lukaboom.be verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Met deze gegevens kunnen wij deze website optimaliseren voor andere gebruikers..

Jouw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de www.lukaboom.be veilig is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met LUKABOOM via de website. In dit formulier wordt om de benodigde gegevens zoals je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, gevraagd. Gegevens die ingevuld worden in het contactformulier worden enkel gebruikt om je te contacteren.

OPSLAG PERIODE

LUKABOOM bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De gegevens worden niet langer dan vijf jaar bewaard na laatste gebruik, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

RECHTEN

1. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij LUKABOOM vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met LUKABOOM. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

2. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door LUKABOOM

3. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij LUKABOOM vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

4. Recht op het indienen van een klacht

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

5. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat LUKABOOM jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik.

Het gebruik maken van deze rechten kan via lukas@lukaboom.be .
Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT

LUKABOOM kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.