WERELDBOOM

Wij zijn actieve vrijwilligers bij de Stichting Wereldboom en zetten ons in om ook bij ons in België erkende Wereldbomen te beschermen.

Wat zijn wereldbomen?

Wereldbomen zijn bomen die oeroud kunnen en mogen worden.  De groeiplek van een wereldboom wordt beschermd door een groep mensen die zich met deze boom heeft verbonden.

Er zijn helaas relatief weinig oude bomen.  Daarnaast zijn de groeiomstandigheden van jongere bomen meestal ongeschikt om de boom oud te laten worden.

Wereldboom

Stichting Wereldboom zet zich in voor de realisatie en instandhouding van wereldbomen.  Zij ontwikkelt activiteiten rond de boom en zijn omgeving, die erop zijn gericht het langdurig voortbestaan van de boom te garanderen en de gemeenschapszin te versterken.  Haar doel is de groeiplaatsen voor de bomen zo in te richten dat deze onbelemmerd volwassen en daarna oeroud kunnen worden.
Stichting Wereldboom stelt dat de groeiplaats een plek is voor iedereen, waarin de boom centraal staat.

Wereldbomen slaan een brug tussen culturen, generaties en de natuur.

twijgje berk